COVID-19 Response

Calendar

June 2021

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
  1 2 3 4 5 6
        Shamanic Practitioner Training #1 of 9 more
7 8 9 10 11 12 13
Shamanic Practitioner Training #1 of 9     The Serpent Fool more
14 15 16 17 18 19 20
The Serpent Fool more        
21 22 23 24 25 26 27
        Arte Triptych Melissae 2020 #3 of 3 more
28 29 30  
Arte Triptych Melissae 2020 #3 of 3          

May 2021 July 2021